Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszego biura geodezycjno-kartograficznego

GEODEZJA:
– mapy do celów projektowych;
– inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych
– pomiary realizacyjne – tyczenia;
– wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych;
– podziały nieruchomości;
– połączenia działek (scalenia)
– rozgraniczenia działek

GEODEZJA INŻYNIERYJNO – PRZEMYSŁOWA:
– wykrywanie kabli i uzbrojenia podziemnego;
– pomiary objętości mas ziemnych;
– pomiary hałd;
– niwelacja precyzyjna;
– pomiary odkształceń i przemieszczeń;
– pomiary pionowości obiektów;

GEODEZYJNE OPRACOWANIA KAMERALNE:
– kalibrowanie obrazów rastrowych;
– wektoryzacja map;
– kartowanie danych pomiarowych;
– transformacja współrzędnych i map;